Jan de Oudeweg, Delft

Aan de rand van de Delft ligt de voormalige Evideslocatie aan Jan de Oudeweg. De ligging, in de buurt van de TU Delft en station Delft Zuid, maakt dit een interessante locatie om gewenste woonproducten aan de woningvoorraad van Delft toe te voegen. Steenvlinder wil hier woningen ontwikkelen. Wat we precies gaan ontwikkelen staat nog niet in een plan.

Dat plan maken we namelijk graag samen met omwonenden en toekomstige bewoners. We willen kijken hoe woningen het beste kunnen worden ingepast op de locatie en hoe het groen en de ecologie zo veel mogelijk behouden blijven en versterkt kunnen worden. 

Participatie - Samen bouwen aan een groene wijk

Wat we gaan ontwikkelen, de oppervlakte of hoogte, staat nog nergens in een plan. Maar dat plan willen we wel gaan onderzoeken en uitwerken. Duidelijk moet worden wat er gebouwd kan worden en hoe we de omgeving in gaan richten. Wij geloven dat we door de kennis en kunde van de omgeving, de gemeente én de toekomstige bewoners prettige en groene wijken kunnen realiseren. Wij kijken, als gebiedsontwikkelaar, naar het totale gebied en participatie is een integraal onderdeel van onze werkwijze. 

In februari 2023 zijn we gestart met een participatietraject. We organiseren meerdere bijeenkomsten en samen na te denken over thema's als het type woningen, ecologie, het park en parkeren. Onder in de tijdlijn lees je de verslagen van de bijeenkomste terug. Na de zomervakantie volgen er nog meerdere bijeenkomsten. Heb je de eerste bijeenkomsten gemist? Ook dan ben je gewoon welkom om aan te sluiten! 

Tijdlijn bijeenkomsten

Biodiversiteit

De locatie heeft zo zijn uitdagingen. Een voormalig bedrijventerrein pal naast de A13, met een ecologische strook en veel groen. Dat laatste is zeker een onderdeel om te koesteren en op sommige plekken te versterken. Want als er wat groen weg moet, moet wat overblijft wel biodivers, prettig en toegankelijk zijn. Voor nieuwe bewoners én voor de omwonenden.

Oud en Nieuw

Een ontwikkeling is iets nieuws dat contact zoekt met iets ouds. Een verbetering is iets ouds dat juist contact zoekt met iets nieuws. De buurt wordt vanaf de eerste stap bij het plan betrokken. Zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Samen met de buurt en de toekomstige bewoners maken we het passend en haalbaar. Zodat het nieuwe en het oude elkaar leren kennen en elkaar sterker kunnen maken.

Adres: Jan de Oudeweg, Delft

Werk mee, denk mee

We maken graag kennis! Wie bent u? Woont u er tegenover of iets verderop in de wijk? Wat is uw belang? Wilt u straks hier wonen, uw dagelijkse wandeling (blijven) maken of is groen en water iets waar u veel over weet? Wie u ook bent, als u mee wilt lopen in ons proces van informeren, adviseren en meedenken, geef u dan hieronder op om op de hoogte gehouden te worden. We maken binnenkort de planning bekend van bijeenkomsten (online en offline), enquêtes en het proces.

Straks je eigen woning afbouwen

Zelf bepalen hoe je je woning indeelt en afbouwt, dat is natuurlijk een enorme klus. Hier zie je trotse bewoners van hun eigen ontworpen woningen in 1 van onze projecten. Zij bouwden duurzaam en voor de lange termijn. Zij wonen zoals zij dat willen.

Wim, Astrid en co.

“Als samengesteld gezin hebben we onze woonkeuken open ingericht, terwijl iedereen ook een fijne eigen kamer heeft om op zichzelf te zijn, als dat nodig is.”

Lisa en Joost

“Ik heb een hele kundige vader én vriend zo blijkt! We hebben allemaal onze schouders eronder gezet. Laat die keukenkastjes straks maar aan mij over.” 

Bart & Yvonne

“Dat wij ooit in hangmatten in deze voormalige gymzaal zouden liggen, is niet wat we jaren geleden hadden bedacht. We zouden nu niet meer zonder kunnen.” 

Aanmelden nieuwsbrief Jan de Oudeweg, Delft