Herontwikkeling klooster in Venray

Wonen met oog voor elkaar, in een prachtig historisch klooster in Limburg. Een bijzonder idee dat is ontstaan in samenwerking met twee bewoners uit Venray. Het St. Oda klooster in Venray en de omliggende kloostertuin gaan we transformeren naar woningen. Kluswoningen in het klooster en zelfbouw- en cascowoningen in de kloostertuin. Hier bepaal je zelf hoe je woont en leef je fijn samen in dit nieuwe buurtje.  

Interesse? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Planning

Zomer 2022
Start planvorming
Eind 2023
Start verkoop
Begin 2024
Start bouw

In de media

Adres: Merseloseweg 121, 5801 CC Venray

Het St. Oda Klooster 

Op 10 minuten loopafstand van de binnenstad van Venray ligt het karakteristieke st. Oda Klooster uit 1950. Grenzend aan een fraaie kloostertuin, is het een groene oase waar het fijn is om te zijn. Hoewel, als een gebouw zoals dit niet regelmatig in gebruik is, raakt het ook vergeten. Het verliest verbinding met zijn omgeving. En dat is zonde. Met de huidige woningopgave en de behoefte om meer geborgenheid, leefbaarheid en sociale betrokkenheid te stimuleren, gaan wij samen met het lokale initiatief vanuit wooncoöperatie Villa Romana aan de slag om dit klooster en zijn tuinen te her-ontwikkelen naar woningen. Waar je zelf je indeling bepaalt en zelf, of samen met vaklieden, je woning afbouwt.

Herontwikkeling naar wonen 

Op deze locatie gaan we het klooster herontwikkelen naar 13 zelfbouwwoningen en breiden we de woongemeenschap uit met ca. 28 zelfbouwwoningen in de omliggende tuinen. We werken de plannen voor het St. Oda klooster de komende periode uit in nauwe samenwerking met Villa Romana en de toekomstige bewoners. Er is op dit moment een lijst van geïnteresseerden aanwezig vanuit de wooncoöperatie, maar ook via ons kan je je interesse aangeven door je aan te melden voor de nieuwsbrief. Bij de planvorming betrekken we ook de directe omgeving in de vorm van participatie. 

Wonen met oog voor elkaar

Wooncoöperatie Villa Romana staat voor een woongemeenschap waarbij waarden als ‘samen leven’ en ‘naar elkaar omkijken’ centraal staan. De initiatiefnemers, Leo Heldens en Sef Hendrikx van Villa Romana zagen hoe de overheid en markt hier onvoldoende op in spelen. De samenwerking met Steenvlinder betekent dat zij hun visie, hun droom, waaraan zij al sinds 2018 werken, daadwerkelijk opgepakt zien worden. Marnix Norder, initiatiefnemer van Steenvlinder, legt uit: “Door een plek zo in te richten dat mensen elkaar ontmoeten, binnen of buiten, en waar je samen zorgdraagt, breng je mensen echt bij elkaar. Eigen regie op je woning in een buurt waar je naar elkaar omkijkt is fijn wonen voor iedereen.”

Deze klussers gingen je voor

Zelf bepalen hoe je je woning indeelt en afbouwt, dat is natuurlijk een enorme klus. Hier zie je trotse bewoners van hun eigen ontworpen woningen in 1 van onze projecten. Zij bouwden duurzaam en voor de lange termijn. Zij wonen zoals zij dat willen.

Wim, Astrid en co.

“Als samengesteld gezin hebben we onze woonkeuken open ingericht, terwijl iedereen ook een fijne eigen kamer heeft om op zichzelf te zijn, als dat nodig is.”

Lisa en Joost

“Ik heb een hele kundige vader én vriend zo blijkt! We hebben allemaal onze schouders eronder gezet. Laat die keukenkastjes straks maar aan mij over.” 

Bart & Yvonne

“Dat wij ooit in hangmatten in deze voormalige gymzaal zouden liggen, is niet wat we jaren geleden hadden bedacht. We zouden nu niet meer zonder kunnen.” 

Grote opkomst informatiebijeenkomst Odaklooster

Onlangs vond een eerste informatiebijeenkomst plaats over toekomstig wonen in en rond het Odaklooster in Venray. Ontmoeting, inspiratie en informatie stonden centraal tijdens deze bijeenkomst. Daarom konden belangstellenden voor het eerst zelf een kijkje nemen op het landgoed rond het Odaklooster en werden de eerste schetsontwerpen gepresenteerd.

Kloosterwoningen

In het schetsontwerp is nadrukkelijk gekozen voor een verkaveling waarbij maximaal rekening is gehouden met het monumentale karakter van het pand. Dit heeft geleid tot 13 unieke afbouwwoningen die binnen de structuur van het bestaande pand zijn ingetekend. De toekomstige woningen verschillen qua grootte. De woningen op de tweede verdieping zijn bereikbaar met een lift.

Inrichting kloostertuin

Bij de eerste ideeën over de inrichting van de gemeenschappelijke kloostertuin spelen de betekenisvolle bomen in de kloostertuin en het bos een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat deze bomen blijven behouden en dat daartussen ruimte wordt gecreëerd om te bouwen. Samen met belangstellenden én belanghebbenden wordt nagedacht over hoe er voor iedereen een fijne plek ontstaat om te wonen en samen te leven.  

Gezamenlijke voorzieningen

Belangrijk onderdeel van het ontwerp is ook een mogelijke inrichting en gebruik van een gemeenschappelijke ruimte. Naast gezamenlijke parkeervoorzieningen en duurzame energievoorzieningen, willen de toekomstige bewoners ook graag een plek die in de toekomst kan worden gebruikt voor activiteiten.

We gaan ook een monumentaal klooster zuidelijker in Limburg transformeren: Vlinderheide in Kerkrade. Meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie. Ook kan je daar je inschrijven voor de nieuwsbrief over Vlinderheide.

Aanmelden Nieuwsbrief klooster Venray

Meld je aan via onderstaand formulier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan van ons als eerste nieuws over de ontwikkelingen. Mocht er een (digitale) bijeenkomst of open dag worden georganiseerd, dan krijg je hierover uiteraard ook bericht.