Particuliere woningverbetering

Vlaardingen

Particuliere woningverbetering

Steenvlinder begeleidt VvE's in Vlaardingen

Woon jij in een VvE, maar is de VvE niet actief? In Vlaardingen begeleiden wij VvE's om onderhoud en energiebesparing inzichtelijk te maken én helpen de VvE te activeren!

Een goed onderhouden woning, heeft positieve invloed op de omgeving, maar natuurlijk ook op jezelf! In de Gemeente Vlaardingen begeleiden wij VvE’s met het inzichtelijk maken van achterstallig onderhoud en bieden hun een doorkijk naar wat zij kunnen doen om energie te besparen. Natuurlijk is voor een weloverwogen keuze ook een financieel overzicht nodig. Deze stellen wij ook voor jou op. Het kan zijn dat de VvE niet 'actief' is, dat er te weinig wordt gespaard om (toekomstig) onderhoud uit te voeren of te weinig wordt vergaderd.
 
Het Woonteam van Steenvlinder helpt jullie om een goed onderhouden, energiezuinige en actieve VvE te worden.