We bewegen mee met de markt

Wie het nieuws volgt, weet dat de verkoop van nieuwbouwwoningen stagneert. En dat ontwikkelaars zich beraden over de ontstane situatie. Gestegen bouwkosten en de hoge rente zijn de voornaamste oorzaken. Waar Steenvlinder natuurlijk ook mee te maken heeft. Iedere dag zien wij dat projecten die een jaar geleden mochten rekenen op veel interesse en dito inschrijvingen het nu een stuk lastiger hebben. Blijft dat zo? Nee, natuurlijk niet, maar ondertussen weet niemand hoe lang de huidige situatie voortduurt. 

Huurteam en Woonteam

Wel zien we dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op ons Huurteam en Woonteam. Wat zij doen is in opdracht van gemeentes VVE ’s helpen met hun verduurzaming. En, belangrijk, zij helpen bij de aanpak van te hoge huren. Relevant werk (al is het voor financiers uiteraard iets minder prominent). De komende tijd gaat Steenvlinder nog meer aandacht besteden aan het Huurteam en Woonteam.

Klein en betaalbaar

We gaan ons extra inspannen voor kleine en dus betaalbare woningen. Omdat er een grote groep mensen is die op zoek is naar een woning van ca. 2.5 ton. Ze zoeken tevergeefs. Natuurlijk zijn deze woningen ook iets duurder geworden, maar ze blijven betaalbaar en er is nog steeds een grote vraag naar. Waar je juist ziet dat de vraag naar de duurdere woningen nagenoeg stil is gevallen. En vergeet niet dat ‘onze’ woningen duurzaam worden gebouwd en de kopers dus maar weinig stookkosten hoeven te betalen.

Woningcorporaties

We gaan nog meer samenwerken met woningcorporaties. Het fijne is dat het in de regel gaat om een lang lopende relatie die misschien iets minder rendement oplevert, maar als gevolg van de duur ook een stukje rust brengt. Wat daar nog bij komt is dat het al gauw gaat over meerdere woningen.    

Dat is nog niet alles. Heel nadrukkelijk kijken we naar de manier waarop we onze klanten informeren. Dat is ook logisch denk ik. Juist in een tijd dat het niet makkelijk meer gaat, is het belangrijk om alles waar je als organisatie invloed op uit kunt oefenen, tegen het licht te houden en je af te vragen: kunnen we dit beter doen? Wat precies de vraag is die ik iedere dag probeer te beantwoorden.


Marnix Norder
Mede initiatiefnemer Steenvlinder