Vraag & antwoord Thomaskerk Zeist

Hier vind je veel antwoorden op vragen die we hebben gekregen. Oók staan de vragen ertussen die gesteld zijn tijdens ons webinar. Tip: bekijk (een stukje van) het webinar om te zien waar we nu staan met onze planontwikkeling.

(Tijdelijk) Leegstandsbeheer

Wat is leegstandsbeheer?

Sinds februari 2021 is Steenvlinder eigenaar van de Thomaskerk. Wij hebben een samenwerkingsverband met leegstandsbeheerder Ad Hoc. Ad Hoc zorgt dat de kerk in gebruik blijft en verzorgt klein onderhoud. Zijn er vragen over onderhoud of andere zaken rondom het huidige gebruik dan kan je dit aangeven bij Ad Hoc.

Hoe wordt het pand nu gebruikt?

Door Ad Hoc zijn enkele werkplekken gerealiseerd voor ondernemers.  Voor details en programmering kan je contact opnemen met Ad Hoc.

Ontwerp en inrichting

Wat houd de monumentale status in?

De kerk is een gemeentemonument. Wanneer er woningen in komen zal zeker een en ander veranderen, maar wel met respect voor de architectuur. Natuurlijk zullen de plannen uitsluitend in samenspraak met- en met goedkeuring van de welstandscommissie en Monumentenzorg tot stand komen.

Waar komt de hoofdingang?
Aangezien het gebouw wordt opgedeeld in individuele woningen, krijgt elke woning haar eigen entree.

De kluswoningen

Wat zijn kluswoningen?

Een kluswoning is een lege woning waar je zelf de regie neemt over hoe je de woning indeelt en afbouwt. In het gebouw onderzoeken we de mogelijkheid om 10 tot 17 kluswoningen te realiseren. Elke woning met eigen mogelijkheden.

Is het al duidelijk hoeveel woningen het worden?

Nee, het uiteindelijke aantal gerealiseerde woningen is afhankelijk van hoeveel ‘kavels’ mensen willen afnemen. Die keuze ligt bij de koper. Wij verwachten uiteindelijk dat er tussen de 10 tot 17 woningen gerealiseerd zullen worden.

Hoeveel grondgebonden woningen komen er?
Alle woningen die worden gerealiseerd zijn grondgebonden.
Hoe worden de woningen opgeleverd?

Over het algemeen leveren wij casco kluswoningen op. Dit houdt in dat wij zorgen voor voordeuren, een meterkast en een waterdicht dak. Alles binnenin de woning bepaal je zelf. 

Met hoeveel klusbudget moet ik rekening houden?

Dit is een schatting die wij niet kunnen geven. Het is namelijk volledig afhankelijk van jezelf; hoe veel doe je zelf en hoe veel besteed je uit, wleke materialen ga je gebruiken. Wij geven dan ook de tip om veel advies in te winnen, bij professionals, maar ook bij bekenden om je heen die ervaring hebben met (grotere) verbouwingen.

Duurzaamheid

Worden er ook duurzaamheidseisen gesteld?

De eisen die gelden zijn vastgesteld vanuit het bouwbesluit. Steenvlinder is een voorstander van duurzame keuses; Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een bodemlus voor verwarmen en koelen van de woning (dus geen gasaansluiting), het delen van auto’s en het realiseren van zonnepanelen. 

Worden het nul-op-de-meter (NOM) woningen?

We willen de bouw van toekomstbestendige en duurzame woningen stimuleren en schrijven een hoge isolatiewaarde en duurzame energievormen voor. 

Groen & Ecologie

Hoe zit het met de groenvoorziening rondom het gebouw?
Vanuit onze visie willen we het bestaande groen altijd zoveel mogelijk behouden. Als we in een verder stadium zijn wordt de buitenruimte ingemeten. Hierbij worden ook de exacte locaties van de bestaande bomen bepaald. Als de bomen gezond zijn proberen we het plan daaromheen aan te passen. Het kan voorkomen dat een deel van het groen niet in te passen is. In dat geval wordt er nieuw groen ingetekend in de plannen voor de buitenruimte. Behoud is natuurlijk altijd fijn omdat we dan al een volwassen groen kader rondom de kerk hebben.

Buitenruimte & Parkeren

Heeft elke woning straks een eigen buitenruimte?
Wij streven in het ontwerp naar een combinatie van een eigen, kleine buitenruimte (terras, voortuin) in combinatie met een gezamenlijke buitenruimte voor alle bewoners.
Waar komt de parkeergelegenheid voor alle woningen?
Verder dan de posities getoond in de presentatie zijn wij nog niet. Wij zullen aan de hand van de parkeernormen met een voorstel naar de gemeente gaan.
Krijgen de woningen in de laagbouw een eigen tuin?
Alle woningen hebben bewust een kleine buitenruimte, zodat er zoveel mogelijk gemeenschappelijke buitenruimte overblijft.

Buren & Privacy

Mag er zo dicht bij de erfgrens gebouwd worden?
We werken uiteraard volgens de wettelijk bepaalde regels en nemen dit aandachtspunt mee in de verdere planvorming.

Verkoopprocedure

Wanneer start de verkoop?

De start verkoop is gepland in kwartaal 4 van 2022. We houden je ook hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.

© Steenvlinder. Teksten en typfouten onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina. Steenvlinder wil iedereen in een vroeg stadium informeren, dat betekent dat er nog veel informatie onduidelijk is of kan wijzigen. De vraag & antwoord pagina is bedoeld om een indruk te krijgen van de intenties en denkrichtingen van Steenvlinder voor de transformatie van de Thomaskerk.

Steenvlinder

Volg ons op social media:

Onze merken:

Steenvlinder INC
Urbannerdam

© 2015 - 2022 Copyright | PrivacyverklaringDisclaimer