Vraag & antwoord Thomaskerk Zeist

Hier vind je veel antwoorden op vragen die we hebben gekregen. Oók staan de vragen ertussen die gesteld zijn tijdens ons webinar. Tip: bekijk (een stukje van) het webinar om te zien waar we nu staan met onze planontwikkeling.

Planning & verwachtingen

Participatie en ontwerpen

Waar staan jullie nu?
We hebben een eerste overleg met de gemeente gehad. Zij staan positief tegenover onze plannen voor behoud van de kerk door er woningen te realiseren, maar we moeten inhoudelijk natuurlijk nog veel met hen uitwerken en bespreken. Om in gesprek te komen met de gemeente, zullen wij een initiatiefplan moeten indienen.
Wanneer is het ontwerp af?
Wij verwachten medio 2021 een definitief ontwerp te hebben.
Organiseren jullie een informatiebijeenkomst?

Op 31 maart hebben we voor het eerst een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Je kunt hier het webinar terugkijken. We stelden onszelf wat beter voor maar inventeriseerden ook alvast meningen uit de buurt en van belangstellenden.

Ook in de toekomst willen we iedereen graag middels (digitale) bijeenkomsten op de hoogte houden. Hiervoor ontvangt iedereen die staat ingeschreven voor de nieuwsbrief een uitnodiging. Meld je dus aan om niks te missen!

Waar kan ik over mee denken?

Details volgen later, maar wij starten een klankbordgroep op met buurtbewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden. Er kan o.a. mee worden gedacht over hergebruik van interieur, indeling van de groene zones en parkeren.

Waarom kluswoningen?

Wij zijn blij dat het gebouw behouden kan blijven. De kluswoningen bieden de kopers een unieke kans om hun eigen woning vorm te geven. Doordat de bewoners veel zelf kunnen doen kunnen zij ook nog eens kosten besparen. Wij denken dat het zelf bouwen aan je woning unieke pareltjes zal opleveren in deze mooie buurt in Zeist.

(Tijdelijk) Leegstandsbeheer

Wat is er afgesproken over het leegstandsbeheer?
Sinds februari is Steenvlinder eigenaar van de Thomaskerk. Wij hebben een samenwerkingsverband met leegstandsbeheerder Ad Hoc. Zijn er vragen over onderhoud of wellicht klachten, dan kan je dit aangeven bij Ad Hoc.
Hoe wordt het pand nu gebruikt?
Er zullen enkele werkplekken worden gerealiseerd voor ondernemers. Ook kijken wij of er in de grote kerkzaal een samenwerking kan worden gezocht met kunstenaars en creatievelingen, om het gebouw tijdelijk leven in te blazen. We voeren hiervoor een aantal gesprekken.
Kan er nog iets met de goede akoestiek van de kerkzaal gedaan worden?
Ten tijde van het tijdelijk beheer zijn er mogelijkheden om de kerkzaal te benutten vanwege de akoestiek. Dit kan worden kortgesloten met de leegstandsbeheerder Ad Hoc. Contactpersoon is Erik Kouwenberg 06-54670333.

Meedenken & Ideeën

Hoe kan ik mee denken?

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief wordt je als eerste op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze plannen. Je krijgt ook terugkoppeling over ons proces, en we sturen je af en toe een enquete om jouw mening op te halen over bijvoorbeeld de groenvoorzieningen, parkeren en het ontwerp.

Wat is een klankbordgroep?

Een klankbordgroep is een soort panel van 6-8 personen met wie we bepaalde onderwerpen meer in de diepte bespreken. Het idee is dat we een gemêleerde groep hebben van zowel direct omwonenden, buurtbewoners als belangstellenden, zodat verschillende stemmen vertegenwoordigd zijn. Je hoeft niet deel te nemen aan de klankbordgroep om op de hoogte te blijven of om voorrang te krijgen bij de verkoop.

Inmiddels hebben ruim 60 mensen zicht aangemeld voor de klankbordgroep. Wij zullen daar een aantal personen uit selecteren. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt van ons bericht.

Waarover kan ik meedenken?

Onderwerpen als een nieuwe naam, parkeren, groenvoorziening maar ook wat doen we met het oude interieur zoals de kerkbanken, de liturgische tafel?

Zou de naam de Thomashof iets kunnen zijn voor het toekomstig gebouw?

Leuk idee, mogelijk dat de op te richten de klankbord groep hier ook over mee gaat denken.

Het gebouw en onze plannen

Ontwerp en inrichting

Gaan jullie hoog bouwen?
We gaan uit van niet meer dan 3 woonlagen, zoals bij de omliggende eengezinswoningen. We onderzoeken verschillende mogelijkheden om meer oppervlakte uit het pand en perceel te halen.
Wie is de architect?
Steenvlinder werkt met een eigen architect, Laura Weeber. We zullen haar in een vervolg bijeenkomst voorstellen.
Is het jullie intentie de monumentale status te behouden?
Ja. De kerk is een gemeentemonument. En terecht, het is een prachtig gebouw, dat wij met een restauratie van de gevel voor de toekomst willen behouden. Als er woningen in komen zal zeker een en ander veranderen, maar wel met respect voor de architectuur. Natuurlijk zullen de plannen uitsluitend in samenspraak met- en met goedkeuring van de welstandscommissie en Monumentenzorg tot stand komen.
Willen jullie het gebouw in de hoogte uitbouwen?
Om er goede woningen in te kunnen maken en om de restauratie rendabel te kunnen uitvoeren, onderzoeken we of we het gebouw in de hoogte kunnen uitbouwen, met als uitgangspunt dat wij niet hoger willen bouwen dan 9 meter conform het bestemmingsplan. In de presentatie toonden wij hiervoor de denkrichtingen.
Zouden er in de kerk bovenin appartementen kunnen worden gemaakt?
Ja, dat kan, maar wij stellen voor om grondgebonden woningen te maken omdat hier de relatie tussen groen en de woning maximaal is.
In het kader van het bestemmingsplan mogen geen gestapelde woningen worden gebouwd, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Dat klopt. Wij stellen om onder andere deze reden dan ook geen appartementen voor.
De woningen naast de kerk, hoeveel kan er worden gebouwd en hoe groot worden die woningen?
De denkrichting voor het laagbouw gedeelte is op dit moment 5 woningen.
Moeten jullie het hoofdgebouw opbouwen om het plan economisch mogelijk te maken?
Ja, om kwalitatief goede woningen en gemeenschappelijke buitenruimte te maken is een investering nodig die we alleen kunnen doen als er voldoende volume wordt gerealiseerd.
Gelijkvloers wonen betekent dan stapelen van woningen, mag dat met bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan geeft ruimte voor het maken van grondgebonden woningen. In onze planvorming gaan we hiervan uit. Wij denken niet aan overal gelijkvloers wonen, maar op een aantal plekken. Ons uitgangspunt voor het woonprogramma is om diverse doelgroepen de gelegenheid te geven om hier een woning te maken. We kiezen dus voor een combinatie tussen gelijkvloers wonen (laagbouw) en woningen met meerdere etages (kerkzaal).
Wij vragen om goed naar het bestemmingsplan te kijken, in artikel 9 is speciaal een bepaling voor de Thomaskerk opgenomen als het gaat om woningen.
Wij zullen dit met de gemeente Zeist bespreken en goed kijken naar de interpretatie van de bestemmingsplanregels.
Waar komt de hoofdingang?
Aangezien het gebouw wordt opgedeeld in individuele woningen, krijgt elke woning haar eigen entree.
Komen er extra woningen buiten de kerkzaal?
Ja, in het laagbouwgedeelte komen ook een aantal woningen en er worden nog ander opties onderzocht om meer diversiteit aan woningen te kunnen bieden.
Hoe wordt parkeren gerealiseerd?
We willen in het ontwerp van de openbare ruimte zo veel mogelijk balans tussen groene kwaliteit en parkeren realiseren. Eveneens denken wij aan vernieuwende concepten rondom mobiliteit, zoals deelauto’s, waardoor er minder parkeerplaatsen benodigd zijn.

De kluswoningen

Wat zijn kluswoningen?
Een kluswoning is een lege woning waar je zelf de regie neemt over hoe je de woning indeelt en afbouwt. In het gebouw onderzoeken we de mogelijkheid om 9 tot 15 kluswoningen te realiseren. Elke woning met eigen uitdagingen en mogelijkheden.
Gaat het om huur of koopwoningen?
Wij denken op dit moment aan met name koopwoningen, maar sluiten niet uit dat er ook mogelijk een klein aantal huurwoningen in komen. Steenvlinder heeft namelijk ook woonconcepten m.b.t. huren en klussen. Het is echter nog te vroeg om hierover al een concrete uitspraak te doen.
Wordt er bij koop rekening gehouden met mensen die daar echt willen wonen. En geen belegkopers?
Ja, bij alle projecten nemen wij in onze koopovereenkomst een zelfbewoningsplicht op om speculatie tegen te gaan.
Is het al duidelijk hoeveel woningen het worden?
Nee, het uiteindelijke aantal gerealiseerde woningen is afhankelijk van hoeveel ‘kavels’ mensen willen afnemen. Die keuze ligt bij de koper. Wij verwachten uiteindelijk dat er tussen de 9 en 15 woningen gerealiseerd zullen worden.
Hoeveel grondgebonden woningen komen er?
Alle woningen die worden gerealiseerd zijn grondgebonden.
Wat is de maximale grootte van een woning?
Dat kunnen wij niet aangeven, omdat we de mogelijkheid willen bieden meerdere kavels naast elkaar te kopen voor de realisatie van één woning.
Hoe worden de woningen opgeleverd?
Over het algemeen leveren wij casco kluswoningen op. Dit houdt in dat wij zorgen voor voordeuren, een meterkast en een waterdicht dak. Alles binnenin de woning bepaal je zelf. We maken in het najaar bekend hoe je de woning exact opgeleverd krijgt; wat doen wij en wat doe je zelf.
Met hoeveel klusbudget moet ik rekening houden?
Dit is een schatting die wij niet kunnen geven. Het is namelijk volledig afhankelijk van jezelf; hoe veel doe je zelf en hoe veel besteed je uit. Wij geven dan ook de tip om veel advies in te winnen, bij professionals, maar ook bij bekenden om je heen die ervaring hebben met (grotere) verbouwingen.
Is er al iets bekend over de prijzen van de woningen?

Nee, wij proberen in ieder geval een divers aanbod neer te zetten, geschikt voor zowel gezinnen, doorstromers als senioren.

De prijs van de woningen hangt onverminderd samen met de oppervlakten. Wij berekenen prijzen altijd vanuit de markt. Immers hebben wij ook een marktconforme prijs voor de kerk betaald, en moeten we met een marktpartij aan de slag om de boel geschikt te maken voor wonen. Ga uit van een prijs per vierkante meter die past bij de buurt. Voordeel is dat wij de woningen casco (‘klusrijp’) opleveren: de aanschafprijs per m2 van de woning is dus lager dan een kant en klare woning in de buurt, echter zal je zelf moeten investeren om het bewoonbaar te maken. En die prijs heb je zelf in de hand! Doe je alles zelf of laat je alles doen?

Hebben jullie ook gedacht aan een combinatie wonen en maatschappelijke doeleinden?

Ja, we kunnen daar rekening mee houden in de uitgifteregels. Bijvoorbeeld een partij die iets maatschappelijks wil doen, of bewoners die samen een ‘huiskamer’ willen realiseren. Steenvlinder zal een dergelijke ruimte echter niet in eigendom houden.

Duurzaamheid

Worden er ook duurzaamheidseisen gesteld?

De eisen die gelden zijn vastgesteld vanuit het bouwbesluit. Wel willen wij de mensen zoveel mogelijk stimuleren om duurzaam te leven. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een bodemlus voor verwarmen en koelen van de woning (dus geen gasaansluiting), het delen van auto’s en het realiseren van zonnepanelen. Overige ideeën zullen later in het proces volgen, maar wij staan open voor suggesties.

Worden het nul-op-de-meter (NOM) woningen?

In al onze transformatie projecten is de ambitie om de woningen gasloos op te leveren. We willen de bouw van toekomstbestendige en duurzame woningen stimuleren en schrijven een hoge isolatiewaarde en duurzame energievormen voor. De precieze invulling van deze ambitie in de Thomaskerk wordt de komende periode onderzocht. 

Komen er gasaansluitingen?

Nee, wij gaan uit van gebruik van een bodemwarmtelus i.c.m. een warmtepomp.

Groen & Ecologie

Hoe zit het met de groenvoorziening rondom het gebouw?
Vanuit onze visie willen we het bestaande groen altijd zoveel mogelijk behouden. Als we in een verder stadium zijn wordt de buitenruimte ingemeten. Hierbij worden ook de exacte locaties van de bestaande bomen bepaald. Als de bomen gezond zijn proberen we het plan daaromheen aan te passen. Het kan voorkomen dat een deel van het groen niet in te passen is. In dat geval wordt er nieuw groen ingetekend in de plannen voor de buitenruimte. Behoud is natuurlijk altijd fijn omdat we dan al een volwassen groen kader rondom de kerk hebben.
Laten jullie het bestaande groen staan, of wordt eerst alles leeggehaald om vervolgens nieuw groen aan te planten?
Er wordt nooit zomaar leeggehaald. Wel kan het zijn dat het indien nodig wordt vervangen door nieuw groen.
Kunnen jullie garanderen dat het huidige oppervlak aan groen absoluut blijft gehandhaafd of past het anders economisch niet meer?
Dit kunnen we niet garanderen. Wel zetten we in op een groene inpassing van de kerk. We zullen een zorgvuldige afweging maken tussen de verschillende wensen en eisen, zoals het aantal parkeerplaatsen, het groen en de economische haalbaarheid van het plan.
Kan er gewerkt worden met groene gevels (planten op de gevel)?
Dit is een leuke denkrichting. We zijn nog niet zover dat we hier al een uitspraak over kunnen doen.
Is de vleermuispopulatie bij de kerk in kaart gebracht en wordt er een ecologisch onderzoek uitgevoerd?
We zullen alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en een deel hiervan is reeds in gang gezet.
Gaan jullie er bij collectief groen van uit van dat iedere woning wel een eigen terras heeft? Hoe zeker is het dat het groen collectief is, dus geen ‘eigen tuin’
Wij willen iedereen een stukje privé buitenruimte bieden, dat heb je ook nodig. Om zeker te zijn dat het collectieve groen ook daadwerkelijk gemeenschappelijk blijft, zullen wij dit contractueel vastleggen. Uitgangspunt is dat iedere koper ook deeleigenaar wordt van de gemeenschappelijke buitenruimte.

Buitenruimte & Parkeren

Heeft elke woning straks een eigen buitenruimte?
Wij streven in het ontwerp naar een combinatie van een eigen, kleine buitenruimte (terras, voortuin) in combinatie met een gezamenlijke buitenruimte voor alle bewoners.
Waar komt de parkeergelegenheid voor alle woningen?
Verder dan de posities getoond in de presentatie zijn wij nog niet. Wij zullen aan de hand van de parkeernormen met een voorstel naar de gemeente gaan.
Doet het bestemmingsplan uitspraak over het toegankelijk maken van het dak? Bijvoorbeeld daktuin (privé/gemeenschappelijk?)
Het bestemmingsplan doet hier geen uitspraak over. We gaan dit na in gesprek met de gemeente.
In ontwerp is in het hoofdgebouw weinig eigen buitenruimte opgenomen bij de woningen. Mag het dak ook deels gebruikt worden voor een dakterras of inpandig terras/loggia.
Op dit moment staan wij nog niet op dat detailniveau. Wij willen het met de gemeente eerst hebben over de wisselwerking tussen de mogelijke nieuwe volumes en het bestaande gebouw, de architectuur etc.
Waar denken jullie dat fietsen neergezet kunnen worden?
Op dit moment zijn wij nog niet zover met de plannen om hier een uitspraak over te doen. Wij nemen dit mee in de verdere planontwikkeling.
Kan er een parkeergarage onder het gebouw komen?
Die kans achten wij zeer klein, omdat dit niet alleen zeer grote investering vergt, maar technisch gezien ook de nodige uitdaging vergt om onder een monumentaal pand te bouwen.
Krijgen de woningen in de laagbouw een eigen tuin?
Alle woningen hebben bewust een kleine buitenruimte, zodat er zoveel mogelijk gemeenschappelijke buitenruimte overblijft.
Welke mogelijkheden zijn er voor een fietsenberging / schuur?
Op dit moment zijn wij nog niet zover met de plannen om hier een uitspraak over te doen. Wij nemen dit mee in de verdere planontwikkeling.

Buren & Privacy

Wordt rekening gehouden met de naast gelegen woningen?
Uiteraard. Wij zullen met de direct naastgelegen buren apart contact opnemen.
Hoe wordt de privacy van de buren gewaarborgd?
De privacy van de buren, maar ook andersom, de privacy voor de nieuw te ontwikkelen woningen heeft zeker onze aandacht. Wij zullen hierover in overleg treden met de naastgelegen buren.
Mogen de meest nabije buren zeker deelnemen aan de klankbordgroep?
Wij streven naar een klankbordgroep bestaande uit 6-8 personen, hierin willen we een goede balans krijgen tussen direct omwonenden, buurtbewoners, geïnteresseerden en andere belanghebbenden. Met alle direct aangrenzende bewoners zullen wij in ieder geval een gesprek voeren. Enkelen kunnen deelnemen aan de klankbordgroep, namens de rest.
Mag er zo dicht bij de erfgrens gebouwd worden?
We werken uiteraard volgens de wettelijk bepaalde regels en nemen dit aandachtspunt mee in de verdere planvorming.

Verkoop & Realisatie

Verkoopprocedure

Wat is de verkoopprocedure?
Net als de planontwikkeling zal ook de verkoopprocedure in de komende maanden uitgewerkt worden. Zodra deze vaststaat maken wij via de nieuwsbrief bekend hoe dit eruit gaat zien. Zolang je dus ingeschreven staat voor de nieuwsbrief word je hiervan op de hoogte gehouden.
Hoe gaan jullie om met een grote vraag naar de kluswoningen? Wat wordt het proces indien er veel geïnteresseerden zijn?
Hierover is nog niks bekend. Wij streven ernaar een zo eerlijk mogelijk proces te hanteren. Wat ons betreft maakt iedereen evenveel kans.
Wanneer start de verkoop?
De start verkoop is gepland in het najaar van 2021. We houden je ook hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.
Voor wie zijn de woningen bedoeld en wat wordt de prijs?
De beoogde doelgroep, (jonge) gezinnen, doorstromers en senioren, is bekend. Verder geldt dat het te vroeg is om precieze criteria of verkoopprijzen te geven. We verwachten in het najaar de verkoopprijzen bekend te kunnen maken.
Geven jullie voorrang aan buurtbewoners bij de toewijzing indien zijn een woning achterlaten? Doorstromers zijn er ook op andere plekken in Zeist, Utrecht of andere steden.
Op dit moment is het uitgangspunt bij verkoop dat iedereen in aanmerking komt voor een optie op een kluswoning. Mocht dit wijzigen of als er speciale randvoorwaarden ontstaan, dan laten wij dit via onze kanalen weten.

Bouw en oplevering

Wanneer start de bouw?
Steenvlinder verwacht in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het ‘klusrijp’ maken. In deze fase zorgen we ervoor dat de kopers na oplevering direct aan de slag kunnen met hun eigen woning.
Wanneer kan ik er wonen?
De verwachting is dat wij de woningen in het tweede of derde kwartaal van 2022 opleveren aan de kopers. Het zelf afbouwen van je woning kan dan beginnen en duurt maximaal 1 jaar.
Houden jullie rekening met geluidsoverdracht; ankerloze scheidingswanden / verdiepingsvloeren?
Ja, dit wordt middels een principe detail in een bouwwijzer meegegeven aan de kopers van de woningen. Bedoeling is dat e.e.a. volgens de bouwwijzer door koper wordt gerealiseerd.
Waarom is er gekozen voor casco? Is dat uiteindelijk niet duurder voor de koper?
De kluswoningen die Steenvlinder levert zijn nagenoeg casco. Wij doen zo min mogelijk, zodat de bewoner zo veel mogelijk vrijheid heeft. Dat doen we omdat we geloven dat mensen op die manier de regie krijgen over hun ideale woning. Dat heeft te maken met indeling, maar ook met budget. Dat levert namelijk de mooiste woningen op, want elke woning is uniek. Koper heeft de keuze om de woning zelf af te bouwen en zo kosten te besparen, of om dit uit te besteden aan een aannemer. Steenvlinder levert een ruimte met o.a. voordeur, meterkast en gasloze voorziening.
Wordt er ook rekening gehouden met parkeerplaatsen voorzien van stroom voor elektrische auto's?
Ja, in ieder geval voor de beoogde deelauto’s. In hoeverre zijn sanitaire en elektrische systemen aangelegd? Bij levering van de kluskavel wordt een meterkast met de hoofdaansluitingen voor water en elektra gerealiseerd. Alle overige elektra en sanitaire systemen zijn vervolgens aan jou om te realiseren.
Wordt het wind/waterdicht maken van het dak gemeenschappelijk opgelost?
Ja. Alle gemeenschappelijke delen (waaronder daken en een eventuele dakopbouw) worden door ons gerealiseerd en/of opgeknapt voor uitgifte van de kluswoningen.
Heeft het casco een goede isolatie?
Ja, na realisatie tot een woning is er een goede isolatie aanwezig. Dit zal deels door Steenvlinder en deels door de kopers worden gerealiseerd conform een vooraf verstrekte bouwwijzer.

© Steenvlinder. Teksten en typfouten onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina. Steenvlinder wil iedereen in een vroeg stadium informeren, dat betekent dat er nog veel informatie onduidelijk is of kan wijzigen. De vraag & antwoord pagina is bedoeld om een indruk te krijgen van de intenties en denkrichtingen van Steenvlinder voor de transformatie van de Thomaskerk.

Steenvlinder

Volg ons op social media:

Onze merken:

Steenvlinder INC
Urbannerdam

© 2015 - 2021 Copyright | Privacyverklaring