Van links naar rechts: Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen), Patrick Joosen (directeur BPD) en Marnix Norder (mede-eigenaar Steenvlinder).

Energiepark Leiden: samen maken we de buurt!

18 Februari 2022 

De transformatie van het Energiepark komt dichterbij. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Leiden en de ontwikkelcombinatie met marktpartijen BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Steenvlinder. We maakten samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk het ontwikkelplan voor het nieuwe Energiepark. Een pionierstraject in het kader van de nieuwe Omgevingswet, dat ook in de herontwikkeling zijn vervolg krijgt.

Wethouder Fleur Spijker: “Ik ben heel trots dat we deze bijzondere herontwikkeling kunnen starten. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk nam zelf het initiatief om samen met de gebiedsontwikkelaars en gemeente een mooi en door de buurt en stad gedragen ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving te maken. Dat is uniek in Leiden. Het burgerinitiatief gaat nu samen met andere stadspartners op in een participatieplatform en blijft betrokken bij de ontwikkeling.”

Barbara Wassenaar, namens de ontwikkelcombinatie: “In het Energiepark maken we echt samen de nieuwe buurt, vanaf de start. Het uitgebreide participatietraject krijgt ook in de uitvoering een vervolg doordat het participatieplatform zelfstandig de participatie samen met omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en de stad blijft inrichten.”

Wonen in een stadspark
Het gebied rond de energiecentrale aan de Langegracht en het naastgelegen Stadsbouwhuis wordt in de komende jaren getransformeerd tot een buurt met een mix van wonen, werken, groen en cultuur. Een plek voor mensen uit de buurt en stad om te ontspannen, elkaar te ontmoeten en te genieten van stadsnatuur. Het belooft een innovatieve en energieke buurt te worden, die goed verbonden is met de omgeving. Mensen kunnen hier gezond leven in een klimaatbestendige omgeving, waar gebouwen van functie kunnen veranderen als dat nodig is. Het nieuwe Energiepark wordt gekarakteriseerd door de kernwaarden energiek, verbonden en gezond. Het industriële erfgoed in het gebied wordt herontwikkeld door de gebruikers die nu al in de historische panden gevestigd zijn. Doordat de energiecentrale zelf langer open blijft, is dit pand geen onderdeel meer van de transformatieopgave, en heeft voormalig ontwikkelpartner MBEG zich teruggetrokken.

Vervolg besluitvormingsproces
Een volgende stap in de besluitvorming over het Energiepark is de vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte (BPVR), met de juridisch planologische kaders, en het beeldkwaliteitplan (BKP). Voorafgaand hieraan worden in samenwerking met het Participatieplatform Energiepark participatiemomenten met de stad georganiseerd. In de totstandkoming van het beeldkwaliteitplan zijn diverse stakeholders nu al betrokken.

De gemeente zal belanghebbenden en direct betrokkenen informeren over de bestemmingsplanprocedure. Hierop volgt de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte en het concept beeldkwaliteitplan.

Belanghebbenden en direct betrokkenen kunnen formeel op de plannen reageren door hun zienswijzen of inspraakreacties in te dienen. Vaststelling van het BPVR en BKP vindt naar verwachting voorjaar 2022 plaats.

www.energieparkleiden.nl 

Blijf op de hoogte via de Steenvlinder Nieuwsbrief!

Schrijf je in en ontvang de laatste projectinformatie, nieuws en laat je inspireren!