Het is tijd om samen te werken

19 april 2023

Onlangs bezocht ik het congres Stedelijke Transformatie. Dat is een congres dat 1 keer per jaar wordt gehouden. Die dag sprak ik met bestuurders van verschillende woningcorporaties (die ik goed ken omdat ik 3 jaar lang voorzitter ben geweest van Aedes, de branche-organisatie van de woningcorporaties) en in ieder gesprek kwam naar voren dat ze de wil hebben om iets te doen aan het tekort aan sociale woningen en het er toch maar mondjesmaat van komt.

Zonnetje
Het punt is dat de corporaties ca. 10 jaar geleden zo goed als zijn uitgekleed door de toenmalig minister Stef Blok. Ze hadden toen de mensen en de kennis in huis om betaalbare woningen te bouwen, maar dat was niet meer nodig, vond de minister (die het presteerde om bij zijn afzwaaien te verklaren dat de woningmarkt ‘af is’, en draaide als een zonnetje) en die het over wilde laten aan partijen in de markt. En die dat dus vervolgens niet deden.

Transformeren
Vaak wordt er met de beschuldigende vinger gewezen naar de bekende problemen als de uitstoot van stikstof of de gestegen bouwkosten, maar in de 30 jaar dat ik nu actief ben in dit werkgebied, zijn er altijd problemen geweest. De woningmarkt heeft nog geen dag gehad zonder haren in de soep. Natuurlijk zullen die problemen moeten worden opgelost, maar in de tussentijd zijn er nog genoeg plekken in Nederland waar we vandaag al aan de slag kunnen. Neem alleen al het transformeren van leegstaande gebouwen in de stad.

Bij de woningcorporaties zie ik echt de wil om door te pakken, maar ze kunnen dat niet alleen omdat de kennis en kunde van vastgoedontwikkeling die zij altijd in huis hadden, is wegbezuinigd. Ik pleit voor partnerships met projectontwikkelaars zodat het aantal nieuwe, betaalbare woningen eindelijk omhoog gaan. Het is wat mij betreft nu echt tijd om samen te werken.     


Marnix Norder
Mede initiatiefnemer Steenvlinder