Gemeente Smallingerland verkent kansen voor zelfbouw

01 mei 2023

Gemeente Smallingerland laat onderzoeken of zelfbouw op vier locaties in Drachten en Drachtstercompagnie mogelijk is. En dat op een manier die past bij de lokale woonbehoefte en persoonlijke woonwensen. De gemeente sloot daarvoor een intentieverklaring met Steenvlinder, die als specialist in zelfbouw de haalbaarheidsstudies gaat uitvoeren. 

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier: “Dit onderzoek gaat over mogelijkheden van het eigenhandig (ver-)bouwen op bestaande locaties. Wonen in een pand, dat je zelf hebt verbouwd is een unieke kans om te wonen, zoals jij dat wilt. Deze vorm past ook binnen een gevarieerd woonaanbod binnen de gemeente. Elke fase in iemands leven kent zo zijn wensen en behoeftes van wonen. Zelfbouw is daar één van. Gemeente Smallingerland wil wel eerst graag zelfbouw voor de ontwikkeling van de vrijgekomen locaties onderzocht hebben. Waar liggen de kansen, de knelpunten en voor wie?"

Twee concepten, vier locaties
Steenvlinder voert de haalbaarheidsonderzoeken uit voor twee concepten: de mogelijke transformatie van twee basisscholen, De Swetten in Drachten en De Frissel in Drachtsercompagnie naar afbouwwoningen. En de mogelijkheid van zelf bouwen op twee locaties, namelijk Donia en het voormalige terrein van het Rode Kruis. “Voor alle locaties onderzoeken we of een woningbouwontwikkeling met zelf(af)bouw maatschappelijk, stedenbouwkundig, planologisch en financieel haalbaar is”, benadrukt Marnix Norder, één van de eigenaren van Steenvlinder. Deze onderzoeken geven richting aan wat je op deze locaties zou kunnen bouwen.”

Trotse bewoners, stralende buurten
“Voor gemeenten is dit een uitstekende manier om snel gemeentelijke gebouwen in te zetten voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen”, vervolgt Norder. “Als onderdeel van ons onderzoek kijken we naar het draagvlak onder bewoners van Drachten. En gaan we met de buurt in overleg over wat zelfbouw inhoudt en hoe het werkt. Op die manier komt er een ontwikkeling tot stand die kan rekenen op draagvlak, en die tot betaalbaar wonen leidt, en duurzaam is. Ook zorgt het ervoor dat het voormalige pand of stuk grond opnieuw onderdeel wordt van de wijk en de buurt.”