Voorlopig ontwerp zoals gepresenteerd 15 juni 2022

Na een intensief ontwerp proces hebben wij op woensdag avond 15 juni ons voorlopige ontwerp voor de transformatie van de OLVTH-kerk gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. hier vind u representaie van het geen wij op de informatie avond hebben laten zien.

Ontwerp

Bij de transformatie van een Rijksmonument is het van groot belang om de monumentale waarden van het gebouw te behouden. In het ontwerpproces is dan ook geprobeerd de monumentale elementen zoals het metselwerk, de houten spanten en de glas-in-loodramen zo veel als mogelijk onaangetast te laten. Uitdagender is het behouden van bijvoorbeeld de sacrale sfeer en het gevoel dat hoort bij de kerk, zoals de ruimtelijke sequentie en het altaar.

Om ervoor te zorgen dat we toch alle monumentale waarden zoveel mogelijk in ere houden is het plan afgelopen periode meerdere malen voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Wij zijn trots op het ontwerp van
Braaksma en Roos en delen dit graag met u!

Buitenruimte

Deelauto
Groene bestrating
Tuintjes
Ontmoeten
Bloemen
Gezamelijke tuin
Bloeiende bomen

Dit ontwerp heeft als uitgangspunt een gemeenschappelijke buitenruimte.

In de tuin mag maximaal een bepaald percentage verhard worden aangelegd om een groene tuin te stimuleren. Voor de bomen die gekapt worden, planten wij nieuwe bomen aan op een geschikte plaats in de tuin.

Iedere woning met een eigen doorgang naar buiten wordt gerealiseerd met een stukje eigen buitenruimte.

We reserveren ruimte voor een gemeenschappelijke (fietsen)berging achter in de tuin.

Parkeren
Om een zo groen mogelijke kerktuin te realiseren is er gekozen voor 6 vaste parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kerk. De nabije omgeving biedt volgens parkeertelling voldoende ruimte voor de 23 woningen.

Deelauto
Volgens Steenvlinder beleid worden bij de ontwikkeling twee elektrische deelauto’s beschikbaar gesteld voor de nieuwe bewoners.

Impressie

Verkaveling

Steenvlinder staat voor diversiteit, dit nemen wij onder andere mee in de keuze van de verkaveling wij bieden daarom grote en kleine kavels aan.

Bij de verkaveling van de kerkzaal is zorgvuldig gekeken naar de oppervlakte mogelijkheden binnen de structuur van de kerk en daardoor passend bij het Rijksmonument. In de kerkzaal is uitgegaan van de kleinst mogelijke beukmaat. Er is een mogelijkheid om twee kavels samen te voegen tot één woning.

Kerkzaal

01
165 m2
02
70 m2
03
96 m2
04
93 m2
05
93 m2
06
93 m2
07
100 m2
08
96 m2
09
94 m2
10
94 m2
11
93 m2
12
100 m2
13
46 m2
14
65 m2
17
52 m2
18
123 m2
19

33 m2

Pastorie

15
55 m2
16
66 m2
20
51 m2
21
76 m2
22
113 m2
23
62 m2

* Onderhavige opgave, ofschoon zo nauwkeurig mogelijk bepaald, kan nog wijzigen door planuitwerking.

Proces en participatie

In onderstaand schema is weergegeven welke stappen zijn doorlopen binnen het participatietraject van dit project.
 • 2020
  • Kickoff brainstorm sessie in de kerk
  • Verschillende enquêtes
  • Videotour door de kerk
  • Digitale bijeenkomst
 • 2021
  • Doorontwerpen op het eerste ontwerp
  • Onderzoek financiële en practische haalbaarheid
  • Terug naar de teken tafel
 • 2022
  • Het voorlopige ontwerp

Participatie

Uit de kickoff en verschillende enquêtes is gebleken dat:

 • De voorkeur uit gaat naar een zo groen mogelijke tuin;
 • Er wordt geen nieuwbouw of parkeer gelegenheid gemaakt in de tuin;
 • De uitstraling van het dak van de kerk belangrijk is, er worden dus geen dakkapellen gemaakt;
 • Er worden aanpassingen aan het dak gedaan in de vorm van een lichtstraat en zonnepanelen; (in overleg met monumentenzorg)
 • De wens bestaat voor een divers aanbod, in prijs en oppervlakte;
Steenvlinder
© Steenvlinder B.V.  PrivacyverklaringDisclaimer